Překlad pro neslyšící - Lucerna - 02.12.2012 (19:30)

Ve hře Překlad pro neslyšící čte Geňa reklamní sdělení cestovní kanceláře Blue Style a Ondra to překládá do znakové řeči.