Nálady

Ve hře Nálady vystupují vždy dva herci. Mají zadané určité téma, na které improvizují. Po chvilce moderátor zazvoní a určí jednomu z herců náladu či mu přiřadí nějakou vlastnost, kterou se musí řídit. Po chvilce ji určí i druhému herci a takto se to na přeskáčku mění dále.

Hra Nálady na téma Cesta do věznice.

Hra Nálady na téma Profesor a student.