Divadelní dabing

Hra Divadelní dabing, někdy pojmenovaná také jako Dabing, je hra pro čtyři herce. Dva hrají mlčky scénku na dané téma a další dva je dabují. Hrající pár své chování přizpůsobuje dabingu. Tato hra se někdy vyskytuje také ve verzi Dabing zahraničního filmu. V takové variantě hrající herci nehrají mlčky, ale mluví cizí řečí.

Hra Divadelní dabing na téma V čínské restauraci.

Hra Divadelní dabing na téma Přijímací zkoušky.

Hra Divadelní dabing na téma V kostele.

Igor - řidič
Ondra - policista

Hra Dabing na téma Ruský válečný film.

Hra Dabing na téma Maďarská detektivka.

Hra Dabing na téma Bob (Geňa) a Bobek (Ondra) přiznávají homosexualitu.

Geňu dabuje Michal a Ondru Igor.