Abeceda + překlad pro neslyšící - Lucerna - 02.12.2012 (16:00)

Hra Abeceda odehrávající se v autě.

Ve hře Překlad pro neslyšící čte Igor reklamní sdělení cestovní kanceláře Blue Style a Geňa to překládá do znakové řeči.