Překlad - Broadway - 09.06.2013 (17:30)

Ve hře Překlad Jakub Kohák ve svahilštině vysvětluje divákům, proč jsou na pódiu pouze on a Igor. Igor překládá.

Účinkující