Překlad pro neslyšící - Broadway - 22.12.2017 (20:00)